Tag en gais-måling i din virksomhed

GAIS betyder God arbejdslyst Indeks Score og er et værktøj, der kan måle arbejdslysten i din virksomhed. En GAIS måling fungerer derfor som en budgetopfølgning i forhold til trivsel.

Målingen i sig selv er gratis, men forstår du ikke at handle på resultaterne, kan du lige så godt lade være. Som certificeret GAIS Business Partner kan jeg hjælpe dig med at igangsætte en GAIS måling, tolke resultaterne og lave et intelligent trivselsbudget, så du kan løfte tallene.

GAIS certificeret

HVORDAN ER GAIS BYGGET OP?

God Arbejdslyst Indeks er en faktoranalyse formet på baggrund af arbejdstageres personlige vurderinger af forskellige elementer for arbejdslysten. Analysen undersøger tilfredsheden med faktorerne ledelse, kolleger, medbestemmelse, resultater, balance, mestring og mening.

Tilfredsheden måler man i det, man kalder temperaturen. Temperaturen er beregnet på baggrund af en række spørgsmål indenfor hver faktor og bliver opgjort i point på en skala fra 0-100.

De syv faktorer dækker 74% af vores arbejdslyst, mens de sidste 26% er faktorer som løn, afstand til job mv.

GAIS temperatur
GAIS point

Effekten fortæller, hvor stor indflydelse en given faktor har på arbejdslysten. Hvis temperaturen på f.eks. faktoren mening løftes med 10 point, vil den samlede arbejdslyst stige med 3,0 point, mens det for medbestemmelse kun vil løftes med 1,1 point.

God Arbejdslyst Indeks er en omfattende undersøgelse, som er blevet gentaget hvert år i Danmark siden 2015. Undersøgelsen kortlægger og analyserer arbejdslysten i Danmark. Undersøgelsen er udarbejdet i et partnerskab mellem Krifas Videncenter for God Arbejdslyst og Institut for Lykkeforskning i samarbejde med Kantar Gallup.

Du kan læse mere om God Arbejdslyst Indeks målingerne i de rapporter, som udkommer dels om indekset, men også om de enkelte faktorer. Du finder dem samlet her.