IRONMIND

Alle ved, at det er muligt at træne sin krop via fitness. Ved at træne og tage vare på kroppen, bliver du fysisk modstandsdygtig eller resilient. At være i god fysisk form betyder, at du besidder en god fysisk resiliens.

Du ved, når du har brug for at komme i ekstra god fysisk form. Måske har du meldt dig til et maratonløb. Det giver mening; du kender udfordringen og træner derefter.

Tænk, hvis du havde samme fokus på det mentale plan.

Men på det mentale felt, rammes vi ofte uanmeldt. Vi kan alle på et øjeblik blive ramt af katastrofen; du kan miste dit job, dit ægteskab, få en alvorlig diagnose eller miste en person tæt på dig. Andre udfordringer kommer snigende; stress og udbrændthed. Derfor er det lige så vigtigt, at du holder dig i god mental form. IRONMIND hjælper dig til større forståelse af dig selv, dine relationer – kollegaer, ansatte, ledere, venner, familie – så du kan navigere bedre i din hverdag og få mere bæredygtige relationer.

Kernen i træningen er IRONMiND-modellen.

IRONMiND_medtekst_WEB

IRONMIND UDDANNELSEN

Uddannelse

På mit fire dages kursus trækker vi i træningstøjet. Du lærer, hvordan du kan træne din mentale sundhed og holde den i god form. På den måde er du klar, når de mentale udfordringer rammer – både hjemme og på job.

Kurset er for dig, hvis du er:

  • Enkeltperson, som gerne vil arbejde med din personlige udvikling i forhold til din mentale form
  • Leder, som ønsker at arbejde seriøst med bæredygtig ledelse
  • Arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentant, der hver dag har samtaler med kollegaer
  • Coach, psykolog eller omsorgsperson, der dagligt har klienter

uddannelsen bygger på fire søjler

Typologier ikon

Garudatypologier & Competing Values Framework

Typologier skaber et essentielt fundament i mange sammenhænge. Du bliver klogere på dig selv og dine omgivelsers bevægemåder og styrker. Den viden gør dig bedre til at navigere i og gøre dig bedre til at skabe relationer til folk omkring dig. Dermed er det lige dele selvudvikling og teamudvikling. Vi bruger Garuda typologierne, men andre typologiværktøjer er lette at sætte ind i konteksten. Er der mange personer af én typologi i et rum, udvikler der sig en kultur. Det er essentielt i forhold til trivsel og er derfor en naturlig del af indholdet.

Kognition og Neurologi

Kognition & Neuropsykologi

Hjernen er et vigtigt organ, og hjerneforskningen er i rivende udvikling. Vi har gennem de sidste 20-30 år opnået meget ny viden på feltet. Kognition betyder tænkning og vores tænkning har stor betydning for vores trivsel. Derfor er hjernen, dets anatomi, struktur og funktionnalitet temaer på uddannelsen. Hjernen er ikke altid god til at tage fornuftige beslutninger, vejen til at blive bedre er at vide, hvordan din hjerne fungerer.

Positiv Psykologi ikon

Positiv Psykologi

Positiv psykologi er videnskaben om menneskelig trivsel. Mange tror, at positiv psykologi handler om lykke - det gør det også i nogen grad, men det er misvisende at påstå, at det kun handler om det. Et nuanceret syn på feltet kræver bred og indgående viden. For psykologi er ikke kun psykiske sygdomme og deres opståen, men kan også være interesse for trivsel, tilfredshed, lykke og mening og deres opståen. Positiv psykologi er derfor psykologi, der beskæftiger sig med trivsel og dets ophav.

Psykisk resiliens ikon

Psykisk Resiliens

Resiliens betyder i store træk mental sundhed, og indholdet i de tre første søjler bliver samlet i denne sidste søjle. IRONMiND modellen fungerer som et træningsprogram, der har til formål at styrke og udvikle din psykiske resiliens. Resiliens er et selvstændigt forskningsfelt med stor viden, om hvordan du kan træne din mentale sundhed og dermed blive mere modstandsdygtig i forhold til udfordringer på det mentale plan.

Historie

IRONMiND er et mentaltræningsprogram, som jeg oprindeligt designede til det danske forsvar. Målet var at træne danske soldater så færre ville komme hjem fra krig med psykiske problemer. Målet var med andre ord at forebygge psykiske skader ved at træne den psykiske resiliens. Undervejs viste programmet sig yderst brugbart i forbindelse med rehabilitering af veteraner.

Jeg udviklede og efterprøvede konceptet over en periode på 3 år, 2014-2017, i forskellige sammenhænge med forskellige målgrupper. Heriblandt ledere og medarbejdere i kommuner såvel som private virksomheder, enkeltpersoner på åbne uddannelseshold, tjenestegørende personel ved Træningsregimentet i Aalborg, samt krigsveteraner bl.a. i forbindelse med Veteranindsatsen i Viborg Kommune.

Du kan læse mere om IRONMiND i mine udgivelser.