Teamudvikling

Teamudvikling og teambuilding er udvaskede begreber. I Danmark kan det betyde alt fra et bowlingarrangement til et kanindræberkursus. Jeg kalder det selv RELATIONSTRÆNING, for det er, hvad det bør være: en bevidst træning af relationer. Min måde at tænke teamudvikling på er inspireret af erfaringsbaseret læring.

Jeg kalder det LEAN i læring, og det består af 4 led.

1. Der skal være et teoretisk afsæt

Hvis du på forhånd ikke vil have noget kvalificeret fagligt input ind i din personaledag, så er det billigere at tage i Djurs Sommerland!

Vil du gerne derimod gerne have kvalificeret fagligt input og dermed et godt output, er det vigtigt, at deltagerne får lov til at diskutere undervejs. På den måde får de sammenstemt deres opfattelser af det teoretiske oplæg med andre.

Derfor bør du som virksomhedsejer eller leder overveje:

  • Hvad vil I gerne have fokus på?
  • Er I sikre på at jeres eget fokus er samstemmende med resten af organisationen?

Jeg sørger for et kvalificeret teoretisk oplæg, som passer ind i det fokus, I ønsker.

Teori på
Undres og mores

2. Deltagerne skal undres og more sig på samme tid

I undervisningen skal deltagerne udfordres, men det skal samtidigt være sjovt at være på kursus. Der findes et ord for den måde at undervise på: ’EDUTAINMENT’ – en sammentrækning af de engelske ord Education (uddannelse) og Entertainment (underholdning). Det må altså ikke kun være for sjov, for så er man tilbage i Djurs Sommerland.

3. Learning by Doing er vejen frem

I skal have tilført viden til hovedet, men det bør blive implementeret via kroppen! Den kropslige læring skal kvalificere læreprocessen.

Derfor deler jeg altid jeres kursusdag op i tre faser, for at læringen sætter sig fast:

 

  1. FOKUS er det teoretiske udgangspunkt, det kunne f.eks. være typologier

  2. UDFORDRENDE HANDLING er der, hvor man kropsliggør teorien

  3. I DEBRIEFING sætter deltagerne læringen ind i en kontekst, der omhandler hverdagen. Det er væsentligt, for at læringen ikke bliver en tilfældig proces. Deltagerne skal drøfte det grundigt, helt ind i hvordan deres praksis skal ændres, på baggrund af det de har lært.
Learning by doing
Grafisk referat

4. Billeddokumentation

Vi husker i billeder. Derfor holder læringsprocessen længere, hvis dagen er dokumenteret grafisk. Det gavner arbejdet med at holde fast i den ønskede ændrede praksis. Jeg kender dygtige grafiske illustratorer, som jeg kan tage med til jeres kursusdag.

Vil du og dit team have bedre relationer, blive bedre kollegaer og arbejde bedre sammen?

Ud fra jeres ønsker og behov, arrangerer jeg en dag for jer, som bringer jer tættere sammen.